среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja plot z PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu do urzędu prócz wyjątkowych przypadków.

Stawianie balustrady PCV na plot i bramkę sztachetowa nie zada zezwolenia na to ani raportowania tego faktu do urzędu poza szczególnymi wypadkami.

Ogrodzenie z plastyku na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie przekraczające wysokości 2,2 m budowane pośrodku dwoma przyległymi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia sztachetki Winylowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, sposób dokonania jego instalacji oraz zaplanowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dodać oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych i o ile jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania balaski plastykowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowa potrzebne są wspierające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy zamierzane plotki Winylowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowa jest niekompatybilne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W przypadku jak proponowane sztachety plastikowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez 2 lata. Brak zapoczątkowania robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий