среда, 27 апреля 2016 г.

Chociaż kamienie sztachetki te są z odmiennych czasów i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak że nieraz mało fachowym okiem trudno je odróżnić.

Aczkolwiek kamienie ogrodzenia te są z odmiennych czasów oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak iż nieraz mało wprawnym ślepiem z trudem je rozróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym kolorystykom, bezproblemowej obróbce i względnie atrakcyjnej odpłatności. Występują w wielu okręgach Polski – piaskowiec najprościej wykopać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach i Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz także w Górach Świętokrzyskich. Ów towar ogrodzeniowy wydobywa się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym kruszy albo wstępnie obrabia, składa na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką oraz przesyła do miejsca budowy plot z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak połączony spoiwem piach, którego ziarna nie przewyższają 2mm średnicy. Podczas gdy lepiszczem jest np. krzemionka, tytułujemy go krzemionkowym (kwarcyt), podczas gdy związki wapnia -wapnistym. Prócz bazy zlepiających występują tam także pozostałe domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim modyfikuje się zabarwienie kamieni na sztacheta z plastyku z Słubic na ogrodzenie i bramkę ze sztachet, przybierają one wtenczas rozmaite tony czerwieni, brązu oraz zieleni. W przyrodzie złożone są w warstwy o przeróżnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Spośród tak wielkich złóż kroi się najogromniejsze bloki, wykorzystywane dalej np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte głazy można też ciąć na sześciany o symetrycznych zarysach, użytkowane dalej w budownictwie (również na ogrodzenia). Wolno też je rozdzielać przy pomocy specjalnych klinów oraz dłut na małe, nieregularnych obrysów odłamki. Służą do układania powierzchni ścieżek oraz konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne sztachety z PCV wykorzystuje się także wapienie - skały osadowe, powstałe z zgromadzonych na dnie mórz a także jezior resztek organizmów żywych, najczęściej skorup małż oraz ślimaków.

Zazwyczaj są w większym stopniu miękkie aniżeli piaskowce, a dzięki temu łatwiejsze w obróbce, lecz również mniej trwałe. Wapienie pochodzące z dawnych epok geologicznych są twardsze, można je nawet polerować rekomendowane na sztachety z Winylu na ogrodzenie i furtę ze sztachet. Nadają się jednak głównie do wykorzystywania wewnątrz, gdyż poddawane działaniu warunków atmosferycznych prędko matowieją. Wapienie wolno zastosować do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki i dojazdy, do urządzania skwerów skalnych. Na Lubelszczyźnie korzysta się z nich również do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najakuratniej przeznaczają się piaskowce krzemionkowe, bo są odporniejsze na szlifowanie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od kształtu parku oraz własnych upodobań kształt kamiennych płyt może być różny – od łamanych, nieproporcjonalnych, aż po pionowo skróconych prostokątów względnie kwadratów. Murki i sztacheta z plastiku na ogrodzenie i furtę sztachetowa tworzy się z skał różnorodnego układu, złożonych na kamiennym ewentualnie betonowym fundamencie. O ile ogrodzenie powstaje spośród fragmentów o nietypowych konturach, należy je odpowiednio zestawiać tzn. tak, ażeby kształt każdego kolejnego scalał się z poprzednim. Ażeby takie ogrodzenie było solidne jego grubość winna wynosić 50-70 cm. Większe szpary w środku wolno dopełniać zaprawą cementową i gruzem. Płot z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się jednakowo jak z cegły bądź pustaków. Piaskowce a także wapienie możemy wykorzystać też do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych i pozostałych komponentów tzw. małej architektury. Piaskowce wykorzystywane do konstrukcji ogrodzenia należą do głazów mało odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca oraz niskich temperatur prędko niszczeją oraz nabierają ciemnego koloru. Łatwo obrastają także mchem a także wodorostami. Można to powstrzymać pokrywając pokrywę ogrodzenia albo rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie próbujmy ścierać zanieczyszczeń z nawierzchni ogrodzenia szorstkimi urządzeniami np. drucianą szczotką, ponieważ na kamieniu mogą zostać głębokie rysy. Sprofilowane jednostki szorują kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego czyszczenia ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeżeli jednak reflektujemy, żeby kamienie na ogrodzeniu migiem wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий